Γκιώνη - Ζησιμοπούλου Βάσω
Κορμός μακρόφυλλης ελιάς ΙΙ

μελάνι, σαγκίνα και μολύβι σε χαρτί, 31 Χ 21,5

Γουλής Θεοφάνης
Τρικυμμία

λάδι σε καμβά

160 Χ 150

Γραμματόπουλος Κωνσταντίνος
Ανθοστήλη

λάδι 72 Χ 50 (Παρίσι-1956)

Γρηγόρα Άννα
Τοπία

λάδια, (έκαστο) 12 Χ 12

Γκιώνη - Ζησιμοπούλου Βάσω
Ελαίης σκιή ΙΙΙ

σινική σε καμβά, 100 Χ 50

Γουλής Θεοφάνης
Τοπίο

λάδι σε καμβά

80 Χ 140

Γρηγόρα Άννα
Γρηγόρα Άννα Δρόμος

λάδι 59 Χ 79

Γρηγόρα Άννα
Τοπίο

λάδι σε καμβά

30 Χ 65

Γκιώνη - Ζησιμοπούλου Βάσω
Ελαίης σκιή

σινική σε καμβά, 100 Χ 50

Γουλής Θεοφάνης
Θαλασσινό τοπίο

λάδι σε καμβά

140 Χ 180

Γρηγόρα Άννα
Γρηγόρα Άννα Τοπίο

λάδι 80 Χ 27

Δεβλέτογλου Αλίκη
Τοπίο με φρούριο

παστέλ 39 Χ 29