Γρηγόρα Άννα
Στο βάθος θάλασσα

λάδι, 35 Χ 27

Γρηγόρα Άννα
Γρηγόρα Άννα Τοπίο

λάδι 80 Χ 27

Γρηγόρα Άννα
Τοπία

λάδια, (έκαστο) 12 Χ 12

Εμμανουήλ Ράνια
14 Φεβρουαρίου

50 Χ 50 ακρυλικό σε καμβά

Γρηγόρα Άννα
Γρηγόρα Άννα Δρόμος

λάδι 59 Χ 79

Γρηγόρα Άννα
Γρηγόρα Άννα Τοπίο

λάδι 80 Χ 27

Δεβλέτογλου Αλίκη
Τοπίο με φρούριο

παστέλ 39 Χ 29

Εμμανουήλ Ράνια
Χωρίς επιλογές

30 Χ 60

ακρυλικό σε καμβά

Γρηγόρα Άννα
Γρηγόρα Άννα Τοπίο

λάδι 80 Χ 27

Γρηγόρα Άννα
Γρηγόρα Άννα Τοπίο

λάδι 80 Χ 27

Εμμανουήλ Ράνια
Η αγάπη όλα τα ομορφαίνει

50 Χ 50 ακρυλικό σε καμβά

Εμμανουήλ Ράνια
I am not a quitter

80 Χ 100 ακρυλικό σε καμβά