1234
Γεωργιάδης Γιώργος
Θρίαμβος

ορείχαλκος–ύψος 70

Γεωργιάδης Γιώργος
Επινείκιο

ορείχαλκος–ύψος 23

Δικέφαλος Κώστας
Σκιά

ορείχαλκος ύψος 21 εκ.

Μέγκουλας Γιώργος


πορσελάνη ύψος 20 εκ.

Γεωργιάδης Γιώργος
Επινείκιο

ορείχαλκος–ύψος 40

Γεωργιάδης Γιώργος
Επινείκιο

ορείχαλκος–ύψος 23

Μέγκουλας Γιώργος
Παραμύθι

πορσελάνη ύψος 73 εκ. (πλάτος 50 εκ.)

Μέγκουλας Γιώργος
Δέντρο

πορσελάνη ύψος 23 εκ.

Γεωργιάδης Γιώργος
Επινείκιο

ορείχαλκος–ύψος 19

Γεωργιάδης Γιώργος
Λύδα

Γλυπτό σε ξύλινο βάθρο 90 εκ.

Μέγκουλας Γιώργος


πορσελάνη ύψος 19 εκ.

Μουστάκας Βαγγέλης
Γέννεση

ορείχαλκος– ύψος 64