123
Γεωργιάδης Γιώργος
Θρίαμβος

ορείχαλκος–ύψος 70

Γεωργιάδης Γιώργος
Επινείκιο

ορείχαλκος–ύψος 23

Δικέφαλος Κώστας
Χορευτικό ζευγάρι

ορείχαλκος & στιλβωμένος ορείχαλκος

ύψος 23 εκ.

Μέγκουλας Γιώργος


πορσελάνη ύψος 19 εκ.

Γεωργιάδης Γιώργος
Επινείκιο

ορείχαλκος–ύψος 40

Γεωργιάδης Γιώργος
Λύδα

Γλυπτό σε ξύλινο βάθρο 90 εκ.

Δικέφαλος Κώστας
Σκιά

ορείχαλκος & στιλβωμένος ορείχαλκος

ύψος 20 εκ.

Μέγκουλας Γιώργος


πορσελάνη ύψος 20 εκ.

Γεωργιάδης Γιώργος
Επινείκιο

ορείχαλκος–ύψος 19

Δικέφαλος Κώστας
Σκιά

ορείχαλκος ύψος 21 εκ.

Δικέφαλος Κώστας
Ζευγάρι

ορείχαλκος & στιλβωμένος ορείχαλκος

ύψος 24 εκ.

Μέγκουλας Γιώργος
Δέντρο

πορσελάνη ύψος 23 εκ.