Ζαντέ Ελένη
Ρόδια

λάδι 50 Χ 40

Καραβούζης Σαράντης
Σύνθεση με μπουκάλια

λάδι 45 Χ 35

Κουβάτσου Δέσποινα
Πετώντας με φτερά από μετάξι ΙV

λάδι σε καμβά, 60 Χ 50

Κουβάτσου Δέσποινα
Θέλω να πετάξω!

λάδι σε καμβά, 125 Χ 55

Ζαντέ Ελένη
Κούλουμα

ακρυλικά σε καμβά

50 Χ 40

Καραβούζης Σαράντης
Σύνθεση

λάδι 30 Χ 30

Κουβάτσου Δέσποινα
Λευκή συμφωνία

λάδι σε καμβά, 75 Χ 100

Κουβάτσου Δέσποινα
Πετώντας με φτερά από μετάξι ΙΙ

λάδι σε καμβά, 60 Χ 50

Ζωίδη Πόπη
Κύβος Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

βινυλικά σε ξύλο

έκαστο 14 Χ 10

(πολυγωνικό)

Κουβάτσου Δέσποινα
Νεραϊδάκι κόκκινο

λάδι σε μουσαμά 30 Χ 25

Κουβάτσου Δέσποινα
Πετώντας με φτερά από μετάξι Ι

λάδι σε καμβά, 60 Χ 50

Κουβάτσου Δέσποινα
Πετώντας με φτερά από μετάξι ΙΙΙ

λάδι σε καμβά, 60 Χ 50