Καραβούζης Σαράντης
Σύνθεση

λάδι 30 Χ 30

Κουβάτσου Δέσποινα
Πετώντας με φτερά από μετάξι Ι

λάδι σε καμβά, 60 Χ 50

Κουβάτσου Δέσποινα
Πετώντας με φτερά από μετάξι ΙΙΙ

λάδι σε καμβά, 60 Χ 50

Κουκόπουλος Στάθης
Γυναίκα με βιβλίο

λάδι σε καμβά

60 Χ 60

Κουβάτσου Δέσποινα
Πετώντας με φτερά από μετάξι ΙV

λάδι σε καμβά, 60 Χ 50

Κουβάτσου Δέσποινα
Θέλω να πετάξω!

λάδι σε καμβά, 125 Χ 55

Κουκόπουλος Στάθης
Απόγευμα

λάδι σε καμβά, 22 Χ 70

Κουτρουλής Άρης
Χρωματική Αντίστηξη

λάδι 122 Χ 152

Κουβάτσου Δέσποινα
Λευκή συμφωνία

λάδι σε καμβά, 75 Χ 100

Κουβάτσου Δέσποινα
Πετώντας με φτερά από μετάξι ΙΙ

λάδι σε καμβά, 60 Χ 50

Κουκόπουλος Στάθης
Θαλασσινή αύρα

50 Χ 120 λάδι σε καμβά

Κράλλη Γεωργιάννα
Σύνθεση

λάδι 100 Χ 94