Γκαλτέμης Χριστόδουλος
Αθαμανικά

λάδι σε καμβά, 100 Χ 155

Γκιώνη - Ζησιμοπούλου Βάσω
Ελαίης σκιή ΙΙ

σινική σε καμβά, 100 Χ 50

Γκιώνη - Ζησιμοπούλου Βάσω
Ελαίης σκιή ΙΙΙ

σινική σε καμβά, 100 Χ 50

Γουλής Θεοφάνης
Τοπίο

λάδι σε καμβά

80 Χ 140

Γκαλτέμης Χριστόδουλος
Αγράμπελη

λάδι σε καμβά, 120 Χ 75

Γκιώνη - Ζησιμοπούλου Βάσω
Κορμός μακρόφυλλης ελιάς Ι

μελάνι, σαγκίνα και μολύβι σε χαρτί, 31 Χ 21

Γκιώνη - Ζησιμοπούλου Βάσω
Ελαίης σκιή

σινική σε καμβά, 100 Χ 50

Γουλής Θεοφάνης
Θαλασσινό τοπίο

λάδι σε καμβά

140 Χ 180

Γκιώνη - Ζησιμοπούλου Βάσω
Ελαίης σκιή Ι

σινική σε καμβά, 100 Χ 50

Γκιώνη - Ζησιμοπούλου Βάσω
Κορμός μακρόφυλλης ελιάς ΙΙ

μελάνι, σαγκίνα και μολύβι σε χαρτί, 31 Χ 21,5

Γουλής Θεοφάνης
Τρικυμμία

λάδι σε καμβά

160 Χ 150

Γραμματόπουλος Κωνσταντίνος
Ανθοστήλη

λάδι 72 Χ 50 (Παρίσι-1956)