Γκιώνη - Ζησιμοπούλου Βάσω
Ελαίης σκιή ΙΙ

σινική σε καμβά, 100 Χ 50

Γκιώνη - Ζησιμοπούλου Βάσω
Κορμός μακρόφυλλης ελιάς Ι

μελάνι, σαγκίνα και μολύβι σε χαρτί, 31 Χ 21

Γουλής Θεοφάνης
Θαλασσινό τοπίο

λάδι σε καμβά

140 Χ 180

Γραμματόπουλος Κωνσταντίνος
Ανθοστήλη

λάδι 72 Χ 50 (Παρίσι-1956)

Γκιώνη - Ζησιμοπούλου Βάσω
Ελαίης σκιή ΙΙΙ

σινική σε καμβά, 100 Χ 50

Γκιώνη - Ζησιμοπούλου Βάσω
Ελαίης σκιή Ι

σινική σε καμβά, 100 Χ 50

Γουλής Θεοφάνης
Χρονική παραμόρφωση

λάδι σε καμβά

120 Χ 130

Γρηγόρα Άννα
Γρηγόρα Άννα Δρόμος

λάδι 59 Χ 79

Γκιώνη - Ζησιμοπούλου Βάσω
Κορμός μακρόφυλλης ελιάς ΙΙ

μελάνι, σαγκίνα και μολύβι σε χαρτί, 31 Χ 21,5

Γουλής Θεοφάνης
Mechanic

λάδι σε καμβά 40 Χ 50

Γουλής Θεοφάνης
Ανάμεσα σε δύο κόσμους

λάδι σε καμβά

100 Χ 140

Γρηγόρα Άννα
Γρηγόρα Άννα Τοπίο

λάδι 80 Χ 27