Γιαννοπούλου Ντιάνα
Le loge miniature

λάδι σε χαρτί

20 Χ 20

Γιαννοπούλου Ντιάνα
La copietta

λάδι σε ξύλο 20 Χ 20

Γκαλτέμης Χριστόδουλος
Αθαμανικά

λάδι σε καμβά, 100 Χ 155

Γκιώνη - Ζησιμοπούλου Βάσω
Ελαίης σκιή Ι

σινική σε καμβά, 100 Χ 50

Γιαννοπούλου Ντιάνα
Giuliettes

λάδι σε χαρτί

20 Χ 20

Γκαλτέμης Χριστόδουλος
Πέταγμα πάνω στο νερό

λάδι σε καμβά, 120 Χ 90

Γκαλτέμης Χριστόδουλος
Τριανταφυλλιές

λάδι σε καμβά, 60 Χ 80

Γκιώνη - Ζησιμοπούλου Βάσω
Κορμός μακρόφυλλης ελιάς Ι

μελάνι, σαγκίνα και μολύβι σε χαρτί, 31 Χ 21

Γιαννοπούλου Ντιάνα
Les manteaux

λάδι σε ξύλο 20 Χ 20

Γκαλτέμης Χριστόδουλος
Κυνήγι

λάδι σε καμβά, 100 Χ 80

Γκαλτέμης Χριστόδουλος
Αγράμπελη

λάδι σε καμβά, 120 Χ 75

Γκιώνη - Ζησιμοπούλου Βάσω
Ελαίης σκιή ΙΙ

σινική σε καμβά, 100 Χ 50