1234
Παπαγιάννης Θεόδωρος
Πουλιά

ορείχαλκος–ύψος 42

Παπασάικας Βασίλης
Αγοράκι

χαλκός

Παπασάικας Βασίλης
Κοριτσάκι

χαλκός

Πάστρα Ναυσικά
Σύνεκτρον S2 1971

ντουραλουμίνιο 27 Χ 7,5 Χ4,5 (σειρά: Αναλογικά Ι)

Παπαγιάννης Θεόδωρος
Η άρπα

ορείχαλκος–ύψος 58

Παπασάικας Βασίλης
Δελφίνι

χαλκός

Παπασάικας Βασίλης
Γυναίκα με μαντήλι

χαλκός

Πάστρα Ναυσικά
Σύνεκτρον X2 1971

ντουραλουμίνιο 14,5 Χ 17 Χ 4 (σειρά: Αναλογικά Ι)

Παπασάικας Βασίλης
Πουλάκια

(ζεύγος) χαλκός

Παπασάικας Βασίλης
Κοριτσάκι

χαλκός

Παπασάικας Βασίλης
Άλογο

χαλκός, ύψος 20 εκ.

Πάστρα Ναυσικά
Σύνεκτρον S2 + S 1971

ντουραλουμίνιο 16 Χ 12 Χ 12 (σειρά: Αναλογικά Ι)