1234
Μουστάκας Βαγγέλης
Νίκη

ορείχαλκος– ύψος 50

Μουστάκας Βαγγέλης
Ιππέας με φτερό

ορείχαλκος– ύψος 23

Παναγιωτίδης Άγγελος
Ελιά γυρτή

μπρούτζος-ορείχαλκος

ύψος 33 εκ.

Παναγιωτίδης Άγγελος
Ελιά με σκάλα

μπρούτζος & χαλκός

ύψος 45 εκ.

Μουστάκας Βαγγέλης
Έφιππος

ορείχαλκος– ύψος 25

Μουστάκας Βαγγέλης
Εποχούμενη

ορείχαλκος– ύψος 22,5

Παναγιωτίδης Άγγελος
Ελιά

μπρούτζος-ορείχαλκος

ύψος 35 εκ.

Παναγιωτίδης Άγγελος
Κλαδάκι Ελιάς

μπρούτζος & χαλκός

ύψος 25 εκ.

Μουστάκας Βαγγέλης
Ιππέας με μπέρτα

ορείχαλκος– ύψος 23

Μουστάκας Βαγγέλης
Άλογο

ορείχαλκος 1,73 Χ 1,05

Παναγιωτίδης Άγγελος
Ελιά με σκάλα

μπρούτζος & χαλκός

ύψος 50 εκ.

Παναγιωτίδης Άγγελος
Ελιά μικρή

μπρούτζος & χαλκός

ύψος 25 εκ.