Κουκόπουλος Στάθης
Απόγευμα

λάδι σε καμβά, 22 Χ 70

Κουκόπουλος Στάθης
Γυναίκα με βιβλίο

λάδι σε καμβά

60 Χ 60

Κτιστοπούλου Μαρία
Θάλασσα

λάδι σε καμβά 20 Χ 20

Κτιστοπούλου Μαρία
Ελιά

λάδι σε καμβά 30Χ25εκ.

Κουκόπουλος Στάθης
Θαλασσινή αύρα

50 Χ 120 λάδι σε καμβά

Κουτρουλής Άρης
Χρωματική Αντίστηξη

λάδι 122 Χ 152

Κτιστοπούλου Μαρία
Σερφίστες

λάδι σε καμβά 40Χ40εκ.

Κτιστοπούλου Μαρία
Ελαιώνας

λάδι σε καμβά 24Χ30εκ.

Κουκόπουλος Στάθης
Νεκρή φύση

λάδι σε καμβά

40 X 40

Κράλλη Γεωργιάννα
Σύνθεση

λάδι 100 Χ 94

Κτιστοπούλου Μαρία
Καλοκαιρινός ίσκιος

λάδι σε καμβά 25Χ30εκ.

Κτιστοπούλου Μαρία
Το κύμα

λάδι σε καμβά 40Χ40 εκ.