Τσαλουχίδη-Χατζημηνά Κλαίρη
Ελιά (πορτοκαλί)

μικτή τεχνική 25 Χ 31

Τσαλουχίδη-Χατζημηνά Κλαίρη
Παππουτσάκια

μικτή τεχνική 17 Χ 11,5

Τσόκλης Κώστας
Δέντρο

μικτή τεχνική

75 Χ 100

Χαραλαμπίδης Κώστας
Λέμε όχι στις ύαινες

λάδι 100 Χ 70

Τσαλουχίδη-Χατζημηνά Κλαίρη
Παππουτσάκια

μικτή τεχνική 17 Χ 11,5

Τσόκλης Κώστας
Βράχος και ορίζοντας

μικτή τεχνική

75 Χ 100

Χαραλαμπίδης Ανδρέας
Αυλητρίδες

λάδι 50 Χ 40

Χαραλαμπίδης Κώστας
Η τραγωδία της Αθήνας

λάδι σε μουσαμά 75 Χ 56