Στραβοράβδης Πέτρος
Ο κήπος μου

ακουαρέλα 33 Χ 33

Τζερμιάς Βαγγέλης
Άκρες ΙΙΙ

λάδι σε μουσαμά 30 Χ 30

Τζερμιάς Βαγγέλης
Άκρες Ι

λάδι σε μουσαμά 30 Χ 40

Τσαλουχίδη-Χατζημηνά Κλαίρη
Ακρόπολη

μικτή τεχνική 25 Χ 28

Τέτσης Παναγιώτης
Τοπίο

λάδι, 22 Χ 37,5

Τζερμιάς Βαγγέλης
Νυχτερινό

λάδι σε μουσαμά 50 Χ 50

Τσαλουχίδη-Χατζημηνά Κλαίρη
Αναφιώτικα

μικτή τεχνική 25 Χ 26

Τσαλουχίδη-Χατζημηνά Κλαίρη
Ελιά (κίτρινη)

μικτή τεχνική 25 Χ 29

Τέτσης Παναγιώτης
Καρπούζι

λάδι 16 Χ 20

Τζερμιάς Βαγγέλης
Άκρες ΙΙ

λάδι σε μουσαμά 30 Χ 30

Τσαλουχίδη-Χατζημηνά Κλαίρη
Αστεροσκοπείο

μικτή τεχνική 25 Χ 27

Τσαλουχίδη-Χατζημηνά Κλαίρη
Παράθυρο

μικτή τεχνική 25 Χ 30