Τζερμιάς Βαγγέλης
Άκρες ΙΙΙ

λάδι σε μουσαμά 30 Χ 30

Τσαλουχίδη-Χατζημηνά Κλαίρη
Αναφιώτικα

μικτή τεχνική 25 Χ 26

Τσαλουχίδη-Χατζημηνά Κλαίρη
Ελιά (κίτρινη)

μικτή τεχνική 25 Χ 29

Χαραλαμπίδης Ανδρέας
Αυλητρίδες

λάδι 50 Χ 40

Τσαλουχίδη-Χατζημηνά Κλαίρη
Παππουτσάκια

μικτή τεχνική 17 Χ 11,5

Τσαλουχίδη-Χατζημηνά Κλαίρη
Αστεροσκοπείο

μικτή τεχνική 25 Χ 27

Τσαλουχίδη-Χατζημηνά Κλαίρη
Παράθυρο

μικτή τεχνική 25 Χ 30

Χαραλαμπίδης Κώστας
Λέμε όχι στις ύαινες

λάδι 100 Χ 70

Τσαλουχίδη-Χατζημηνά Κλαίρη
Παππουτσάκια

μικτή τεχνική 17 Χ 11,5

Τσαλουχίδη-Χατζημηνά Κλαίρη
Ακρόπολη

μικτή τεχνική 25 Χ 28

Τσαλουχίδη-Χατζημηνά Κλαίρη
Ελιά (πορτοκαλί)

μικτή τεχνική 25 Χ 31

Χαραλαμπίδης Κώστας
Η τραγωδία της Αθήνας

λάδι σε μουσαμά 75 Χ 56