Ξαγοράρη Μαρία
Μεσημεριανό φως

σκόνες αγιογραφίας σε χαρτόνι

30 Χ 32

Οθωναίου Φωτεινή
Διακλάδωση

μικτή τεχνική με χαρτί και μελάνι, 130 Χ 54

Οθωναίου Φωτεινή
Τοπίο

μικτή τεχνική, 20 Χ 20

Παλόγλου Παναγιώτης
Τοπίο

λάδι σε καμβά 20 Χ 40

Οθωναίου Φωτεινή
Ξαφνική άνοιξη!

μικτή τεχνική με χαρτί και μελάνι, 119 Χ 79

Οθωναίου Φωτεινή
Πορτοκαλί τοπίο

μικτή τεχνική, 30 Χ 37

Οθωναίου Φωτεινή
Τοπίο

μικτή τεχνική 20 Χ 20

Πανταλέων Θεόδωρος
Προφίλ με χρυσή κορδέλα

μικτή τεχνική 40 Χ 30

Οθωναίου Φωτεινή
Το πέρασμα

μικτή τεχνική με χαρτί και μελάνι, 119 Χ 83

Οθωναίου Φωτεινή
Κόκκινα φύλλα

μικτή τεχνική, 20 Χ 20

Οθωναίου Φωτεινή
Δέντρο-φιγούρα

μικτή τεχνική 56 Χ 13

Παπαγιάννη Σύνη
Το ταξίδι

ακρυίκό σε ξύλο

33 Χ 40