Μουστάκας Αλέξανδρος
Επιγράμματα εν πλω

ακρυλικά - μικτή τεχνική

150 Χ 92

Οθωναίου Φωτεινή
Το πέρασμα

μικτή τεχνική με χαρτί και μελάνι, 119 Χ 83

Οθωναίου Φωτεινή
Τοπίο

μικτή τεχνική, 20 Χ 20

Οθωναίου Φωτεινή
Δέντρο-φιγούρα

μικτή τεχνική 56 Χ 13

Ξαγοράρη Μαρία
Μεσημεριανό φως

σκόνες αγιογραφίας σε χαρτόνι

30 Χ 32

Οθωναίου Φωτεινή
Διακλάδωση

μικτή τεχνική με χαρτί και μελάνι, 130 Χ 54

Οθωναίου Φωτεινή
Τοπίο

μικτή τεχνική 20 Χ 20

Παλλαντζάς Χρήστος
Εσωτερικό

λάδι 30 Χ 40

Οθωναίου Φωτεινή
Ξαφνική άνοιξη!

μικτή τεχνική με χαρτί και μελάνι, 119 Χ 79

Οθωναίου Φωτεινή
Κόκκινα φύλλα

μικτή τεχνική, 20 Χ 20

Οθωναίου Φωτεινή
Πορτοκαλί τοπίο

μικτή τεχνική, 30 Χ 37

Παλόγλου Παναγιώτης
Τοπίο

λάδι σε καμβά 20 Χ 40