Συμμετοχή Γκαλερί Αργώ στην Art Athina 2018

Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν με τη Γκαλερί Αργώ
είναι : (κατά αλφαβητική σειρά)


Χριστίνα Αδάμ (ζωγραφική)
Θεοφάνης Γουλής (ζωγραφική)
Μαρία Κτιστοπούλου (ζωγραφική)
Δημήτρης Μηλιώτης (χαρακτική)
Κωστής Μουδάτσος (ζωγραφική)
Άγγελος Παναγιωτίδης (γλυπτική)