123
Μουστάκας Βαγγέλης
Ιππέας με μπέρτα

ορείχαλκος– ύψος 23

Μουστάκας Βαγγέλης
Άλογο

ορείχαλκος 1,73 Χ 1,05

Παναγιωτίδης Άγγελος
Ελιά μικρή

μπρούτζος & χαλκός

ύψος 25 εκ.

Παπασάικας Βασίλης
Πουλάκια

(ζεύγος) χαλκός

Μουστάκας Βαγγέλης
Ιππέας με φτερό

ορείχαλκος– ύψος 23

Παναγιωτίδης Άγγελος
Ελιά με σκάλα

μπρούτζος & χαλκός

ύψος 45 εκ.

Παπαγιάννης Θεόδωρος
Πουλιά

ορείχαλκος–ύψος 42

Παπασάικας Βασίλης
Αγοράκι

χαλκός

Μουστάκας Βαγγέλης
Εποχούμενη

ορείχαλκος– ύψος 22,5

Παναγιωτίδης Άγγελος
Κλαδάκι Ελιάς

μπρούτζος & χαλκός

ύψος 25 εκ.

Παπαγιάννης Θεόδωρος
Η άρπα

ορείχαλκος–ύψος 58

Παπασάικας Βασίλης
Δελφίνι

χαλκός