Γκαλτέμης Χριστόδουλος
Κυνήγι

λάδι σε καμβά, 100 Χ 80

Γκιώνη - Ζησιμοπούλου Βάσω
Κορμός μακρόφυλλης ελιάς Ι

μελάνι, σαγκίνα και μολύβι σε χαρτί, 31 Χ 21

Γκιώνη - Ζησιμοπούλου Βάσω
Κορμός μακρόφυλλης ελιάς ΙΙ

μελάνι, σαγκίνα και μολύβι σε χαρτί, 31 Χ 21,5

Γουλής Θεοφάνης
Θαλασσινό τοπίο

λάδι σε καμβά

140 Χ 180

Γκαλτέμης Χριστόδουλος
Αθαμανικά

λάδι σε καμβά, 100 Χ 155

Γκιώνη - Ζησιμοπούλου Βάσω
Ελαίης σκιή ΙΙ

σινική σε καμβά, 100 Χ 50

Γκιώνη - Ζησιμοπούλου Βάσω
Ελαίης σκιή ΙΙΙ

σινική σε καμβά, 100 Χ 50

Γουλής Θεοφάνης
Ανάμεσα σε δύο κόσμους

λάδι σε καμβά

100 Χ 140

Γκαλτέμης Χριστόδουλος
Αγράμπελη

λάδι σε καμβά, 120 Χ 75

Γκιώνη - Ζησιμοπούλου Βάσω
Ελαίης σκιή Ι

σινική σε καμβά, 100 Χ 50

Γουλής Θεοφάνης
Mechanic

λάδι σε καμβά 40 Χ 50

Γουλής Θεοφάνης
Χρονική παραμόρφωση

λάδι σε καμβά

120 Χ 130