Σκαμάγκας Στέλιος
Musicales

λάδι σε καμβά 60 Χ 60

Τζερμιάς Βαγγέλης
Άκρες ΙΙ

λάδι σε μουσαμά 30 Χ 30

Τζερμιάς Βαγγέλης
Άκρες ΙΙΙ

λάδι σε μουσαμά 30 Χ 30

Τσαλουχίδη-Χατζημηνά Κλαίρη
Αναφιώτικα

μικτή τεχνική 25 Χ 26

Σπυρόπουλος Γιάννης
Τοπίο(1950-52)

λάδι 58 Χ 78

Τζερμιάς Βαγγέλης
Άκρες Ι

λάδι σε μουσαμά 30 Χ 40

Τσαλουχίδη-Χατζημηνά Κλαίρη
Παππουτσάκια

μικτή τεχνική 17 Χ 11,5

Τσαλουχίδη-Χατζημηνά Κλαίρη
Αστεροσκοπείο

μικτή τεχνική 25 Χ 27

Στραβοράβδης Πέτρος
Ο κήπος μου

ακουαρέλα 33 Χ 33

Τζερμιάς Βαγγέλης
Νυχτερινό

λάδι σε μουσαμά 50 Χ 50

Τσαλουχίδη-Χατζημηνά Κλαίρη
Παππουτσάκια

μικτή τεχνική 17 Χ 11,5

Τσαλουχίδη-Χατζημηνά Κλαίρη
Ακρόπολη

μικτή τεχνική 25 Χ 28