Μουστάκας Αλέξανδρος
Θεατρικό τοπίο

ακρυλικά - μικτή τεχνική

102 Χ 81

Ξαγοράρη Μαρία
Μεσημεριανό φως

σκόνες αγιογραφίας σε χαρτόνι

30 Χ 32

Οθωναίου Φωτεινή
Διακλάδωση

μικτή τεχνική με χαρτί και μελάνι, 130 Χ 54

Οθωναίου Φωτεινή
Τοπίο

μικτή τεχνική 20 Χ 20

Μουστάκας Αλέξανδρος
Το ανυπέρβλητο

ακρυλικά - μικτή τεχνική

110 Χ 68

Οθωναίου Φωτεινή
Ξαφνική άνοιξη!

μικτή τεχνική με χαρτί και μελάνι, 119 Χ 79

Οθωναίου Φωτεινή
Κόκκινα φύλλα

μικτή τεχνική, 20 Χ 20

Οθωναίου Φωτεινή
Πορτοκαλί τοπίο

μικτή τεχνική, 30 Χ 37

Μουστάκας Αλέξανδρος
Επιγράμματα εν πλω

ακρυλικά - μικτή τεχνική

150 Χ 92

Οθωναίου Φωτεινή
Το πέρασμα

μικτή τεχνική με χαρτί και μελάνι, 119 Χ 83

Οθωναίου Φωτεινή
Τοπίο

μικτή τεχνική, 20 Χ 20

Οθωναίου Φωτεινή
Δέντρο-φιγούρα

μικτή τεχνική 56 Χ 13