1234
Σαραντοπούλου Χριστίνα
Πεταλούδα

plexiglass 50 X 50 X 8

Σουράνης Παντελής
Πιατέλα

γλυπτό από μάρμαρο

Σουράνης Παντελής
Γαβάθα

γλυπτό από μάρμαρο